Prøv omsetting til nynorsk frå Word


Imponer deg sjølv og kollegaene dine med gode tekstar på nynorsk!


Nynorobot, Nynodatas nynorskrobot, omset automatisk frå bokmål til nynorsk.

Send dokumentet ditt til server og få nynorsktekst tilbake - på nokre få sekund!


Testar viser frå 95 - 98 % korrekt nynorsk og ein tekst på 5 sider tek 4 sekund å omsetje.

Hurdalsplattforma til regjeringa på 82 sider tek ca 30 sekund.

Fleire testdetaljar her.


Last ned Word-kopling til Nynorobot (gjeld Word2016 og seinare versjonar). 10 dagars gratis bruk.
Bruksrettleiing Word-kopling