Nedlasting Nynodatas program


Du kan laste ned installasjonspakkar for Nyno, Ordrik og Word-kopling til Nynorobot.


Sjå meir om bruk av programma under menyvalet Programbruk.


For å kunne ta programma i bruk, treng du gyldig lisens, som du kan få kjøpt hos Nynodata.


Last ned Nyno


Nyno kan installerast på frittståande PC-ar eller på PC-ar i nettverk.

Programfilene er felles for einbrukar og nettverk, men installasjonsprosedyrane er ulike.


Til nedlasting


Last ned Ordrik


Ordrik inneheld fire ulike ordbøker og må installerast lokalt på maskina.


Alle ordbøkene er med i pakken som blir lasta ned. Har du kjøpt fleire ordbøker, er det nok med ei nedlasting. Bruk av ordbøkene blir styrt av lisensen du kjøper.


Til nedlasting


Last ned Nynorobot


Dersom du vil starte Nynorobot frå Word, kan du installere ein eigen koplingsmodul.


Til nedlasting