Eksempel på omsetting med Nynorobot


Vi viser her eksempel på teksten du får ut av Nynorobot. Vi har tatt utgangspunkt i Hurdalsplattforma til regjeringa og køyrt  teksten gjennom automatisk omsetting frå Word. Dersom du sjølv vil teste, kan du laste ned dokument  i Word-format frå denne lenka.


Testen er gjennomført 05.04.2022 på maskin med Windows 10 og Word2019. Teksten blei sendt til ein server i skya og kom automatisk inn igjen i Word, klar for gjennomlesing.


Merk! Det er ikkje gjort manuelle endringar i teksten i etterkant.


Test 1

Utdrag frå Hurdalsplattforma på ca 5 sider, vel 2100 ord.


Tidsbruk: 4 sekund.


Bokmål originaltekst

Omsett til moderat nynorsk

Omsett til konservativ nynorsk

Omsett til radikal nynorsk

 

Test 2

Heile Hurdalsplattforma, 82 sider.


Tidsbruk: 30 sekund


Bokmålstekst

Omsett til moderat nynorsk