Bruke Nynorobot frå  Word


For å køyre Nynorobot frå Word, kan du installere eit Word-tillegg. Det er tre ulike måtar å omsette tekst på frå Word.


Omsett avsnitt. Peik på avsnittet, høgreklikk og finn alternativet Omsett avsnitt. Når du vel dette, kjem det opp eit panel til høgre, med bokmålstekst for referanse og forslag til nynorsk omsetting. Her kan du redigere og endre teksten om du vil. Knappen Godkjenn byter ut bokmålsteksten i dokumentet med nynorsktekst.


Fordelen med omsetting avsnitt for avsnitt er at du har full  kontroll på teksten og kan endre og godkjenne undervegs.


Omsett dokument eller fil. Du kan også omsette heile dokumentet på skjermen i ein operasjon eller sende inn ei Word-fil. Etter ferdig omsetting kjem eit nytt dokument med nynorskversjonen automatisk opp, saman med bokmålsdokumentet.


Omsetting av dokument eller fil er den raskaste måten å få teksten over til nynorsk. Med denne funksjonen kan du også omsette store dokument.


Du kan velje omsetting frå dokument og fil på ei særskild knapperad for Nynodata på bandet Tillegg. Der kan du også endre innstillingane for bruk av stilmal. Standard er Moderat nynorsk. Du kan endre denne til konservativ eller radikal stil. Har organisasjonen din laga ein intern mal, kan du også bruke denne.


Meir detaljert omtale: Brukarrettleiing for Word


Bruk i Word365

Tillegget for å bruke Nynorobot saman med Word365 er tilpassa bruk av nettlesar og kan avvike frå omtalen over på nokre punkt. Sjå rettleiinga.


Brukarrettleiing for Word365