Installasjon av Ordrik


Ordrik 2 kan brukast på Windows XP eller høgare, Mac OS 10.7.5 eller høgare og nokre Linux-versjonar. Pass på at du lastar ned korrekt installasjonfil for ditt operativsystem.


Programpakken for Ordrik innheld 4 ordbøker: Bokmål ordbok, Bokmål til nynorsk ordbok, Nynorsk ordbok, Nynorsk synonymordbok. Du treng berre å laste ned ei felles fil for alle ordbøkene. Tilgangen til bøkene blir styrt gjennom lisensnøkkelen. Du må ha gyldig lisens for å bruke produktet.


Det er eigen installasjonsprosedyre og systemkrav for nettverksversjonen