Redigere ordliste Nyno


Nyno har ein modul der du kan leggje til nye oppslagsord i ordlista. Du kan også endre ord som ligg i lista frå før, f.eks. leggje til nye nynorskalternativ for bokmålsord.

I ordlista ligg det bøyingsinformasjon for kvart ord. Ordlisteprogrammet spør derfor etter ordklasse og bøyingsmønster for orda du legg til. Dette krev oppdatert kompetanse i nynorsk.


På nettverk avgjer systemadministrator om ordlisteredigering skal vere tilgjengeleg lokalt for kvar brukar eller berre som sentralt administrert modul.


Rettleiing ordliste