Nynorobot


Nynorobot, Nynodatas nynorskrobot, omset automatisk tekst frå bokmål til nynorsk med stilalternativa konservativ, moderat eller radikal nynorsk. Det blir også utarbeidd regionale malar. Større organisasjonar skal kunne lage si eiga tilpassa "husnorm".


Bak roboten ligg mange års utviklingsarbeid i Nynodata av eigne ressursar, ut over bruk av open kjeldekode. 


Du kan teste ut kvaliteteten på omsettinga på https://nynorskdata.no. I tillegg til det som blir vist på demosida, kan vi levere kopling til Office og Office 365. Det er også mogleg å kople roboten til ulike CMS-system.