Nynorobot


Nynorobot, Nynodatas nynorskrobot, omset automatisk tekst frå bokmål til nynorsk med stilalternativa konservativ, moderat eller radikal nynorsk. Det blir også utarbeidd regionale malar, og større organisasjonar skal kunne lage sin eigen tilpassa "husnorm".


Bak roboten ligg mange års utviklingsarbeid i Nynodata, ut over bruk av open kjeldekode. 


Du kan teste ut Nynorobot på https://nynorskdata.no. I tillegg til det som blir vist på demosida, vil vi kunne levere kopling til Word og ulike CMS-system.