Bruksvilkår Nynorobot


Nynorobot er verna av lover om opphavsrett i Noreg og andre land og av internasjonale avtalar. Sida kan berre nyttast til test og demonstrasjon av produktet. Nynodata AS er rettshavar.


Nynorobot og datamateriale som kan hentast ut frå produktet/tenesta kan ikkje nyttast til kommersielle føremål utan etter skriftleg avtale med rettshavar. Brot på dette fører til straffeansvar.


Last ned komplette bruksvilkår for Nynorobot.