Installasjon Nyno


Nyno 3.x krev Windows 7 eller høgare. Det kan installerast på frittståande PC-ar eller på PC-ar i nettverk. Når du abonnerer eller kjøper programmet, får du eit lisensnummer eller lisensfil og godkjent lisenstal. Programmet blir lisensiert med éin lisens per brukar.

Programfilene er felles for einbrukar og nettverk, men installasjonsprosedyrane er ulike.


Du treng gyldig lisens for å kunne bruke Nyno på eigne tekstar.


Utan lisens kan du installere programmet og køyre det i demo-modus med ein standardtekst. Med demoen kan du sjå viktig funksjonalitet og korleis programmet arbeider, men ikkje bruke det til omsetting av eigen tekst. Nyno i demo-modus kan ikkje koplast til Word.Ulike installasjonsmåtar

Installasjon einbrukar


For å kunne installere Nyno einbrukar, treng du gyldig lisensnøkkel. Denne får du etter at ordren din er godkjent av Nynodata.


Last ned rettleiing

Installasjon nettverk


Nettverksversjonen av Nynokrev ein sentral serverinstallasjon og  installasjon av brukarspesifikke filer på klientane. Lokalinstallsjonen blir gjennomført automatisk første gong ein klient startar opp Nyno.


Nyno for nettverk blir installert med lisensfil.


Last ned rettleiing

Installasjon Word-kopling


Du kan kople opp Nyno til ulike Word-versjonar gjennom bruk av ein dokumentmal for Word. Denne følgjer installasjonpakken for eldre Word-versjonar, og kan lastast ned her for nyare.


Dokumentmalane innheld makroar som må klarerast for bruk gjennom dei vanlege tryggingsrutinane for Word-malar.


Last ned rettleing


Dokumentmal for Word2016 og seinare