Programbruk


Alle produkt frå Nynodata er enkle i bruk og treng normalt inga opplæring i tillegg til hjelpefilene som følgjer produkta. Du kan lese fleire detaljar under menypunktet Programbruk.


Ordrik er eit frittståande orboksprogram som blir brukt uavhengig av andre program. Ordrik er tilgjengeleg både for Windows, Mac og Linux.


Nyno er eit omsettingsprogram du kan bruke som eit sjølvstendig program eller kople til Word. Kan brukast på Windows.


Norsøk er ei teneste som søkjer parallellt på bokmål og nynorsk eller med synonym på eitt av språka. Tenesta er blir installert bak søkfeltet i nettlesaren din, og som brukar av tenesta treng du ikkje gjere noko ekstra. Men merk at du får tekstar på det andre språket sjølv om søkeuttrykket ditt er einsprkleg. Dersom du søkjer med høyskole, får du også tekstar med høgskole eller høgskule.


Nynorobot er ei automatisk omsettingsteneste som kan koplast til tekstfelt i nettlesar, til CMS-system eller til Word.