Bruk av Ordrik


Ordrik® - for deg som vil skrive betre norsk


Ordrik®, versjon 2, er ei samling elektroniske ordbøker som hjelper deg å skrive betre norsk. Du kan slå opp i ordbøkene Ordrik - bokmål, Ordrik - nynorsk, Ordrik - bokmål til nynorsk eller Ordrik - nynorske synonym.


Du kan sjølv velje kva ordbok du vil slå opp i, ei, to eller alle. Du kan også velje kor mykje informasjon du vil vise frå kvar. Sjå under menyvalet Innstillingar. Der kan du også endre målform på tekstane i programmet. Meir utfyllande informasjon finn du under menyvalet Hjelp i programmet


Rettleiing bruk av Ordrik