Bruksrettleiing Nynorobot demo


Her finn du rettleiing til demosida for Nynorobot, som er Nynodatas nynorskrobot for automatisk omsetting frå bokmål til nynorsk.


Nynorobot omset ulike teksttypar frå bokmål til nynorsk med stilistisk språkvask av nynorskteksten.


Du finn demoen på https://nynorskdata.no.


Val av nynorsk stil

Du kan velje mellom tre ulike stilmalar: konservativ, moderat eller radikal nynorsk. Alle malane gir former innafor godkjent nynorsk rettskriving frå siste reform i 2012, med tillegg av seinare endringar frå Språkrådet. Radikal stil er mest bokmålsnær, konservativ lengst frå. Moderat ligg midt mellom og kan brukast til dei fleste formål.


Etter kvart blir det lagt til ulike dialekttilpassa regionsmalar, for eksempel Sunnmøre, Rogaland, Hallingdal og Hordaland.


Det blir også høve til å generere eigne bedriftsinterne malar.


Omsett tekst

I feltet til venstre kan du skrive inn eller lime inn eigen tekst. Trykk på Køyr, og den omsette teksten kjem opp i feltet til høgre.


Omsett dokument

Du kan hente opp fil frå maskina di, sende den til sørvaren for omsetting og laste ned ferdig omsett fil. Aktuelt filformat i demoen er .docx (Word). I kjøpt versjon kan du også omsette filer for Excel og PowerPoint.


I demoen er det sett ei grense for kor store dokument du kan omsette. Grensa er på 30 sekund.