Installasjon Nynorobot


Nynorobot er ei serverbasert teneste som du får tilgang til gjennom ulike applikasjonar.


Integrasjon med Office


Integrasjon med Microsoft Office blir installert som MSI-fil lokalt på maskina. Du treng gyldig lisens for å kunne bruke Nynorobot frå Office. Du kan eventuelt starte med ein 10 dagars prøvelisens.


Installasjonsrettleiing


Integrasjon mot CMS-system


Vi leverer ferdig API for integrasjon mot CMS-system. Kontakt Nynodata for detaljar.