Vanlege spørsmål Ordrik


Melding om oppgradering

Alle oppgraderingar av Ordrik er inkludert i abonnementet og er gratis i abonnementsperioden. Programmet varslar når ny oppgradering er tilgjengeleg og lastar ned og installerer oppgradering frå Nynodatas server.


Kan Ordrik brukast i LibreOffice og Microsoft Office?

Ordrik er eit frittståande program, som du kan bruke saman med (ikkje integrert) i alle andre program.


Kan Ordrik brukast på Mac og Linux?

Ja, du kan laste ned versjon for både Windws, Mac og Linux.