Nynorobot


Nynorobot, Nynodatas nynorskrobot, omset automatisk tekst frå bokmål til nynorsk med stilalternativa konservativ, moderat eller radikal nynorsk.


Bak roboten ligg mange års utviklingsarbeid i Nynodata, ut over bruk av open kjeldekode. 


Du kan teste ut Nynorobot på https://nynorskdata.no. I tillegg til det som blir vist på demosida, kan vi levere kopling til Office og Office 365 desktop. Det er også mogleg å kople Nynorobot til ulike CMS-system.


Meir informasjon.