Personvernerklæring Nynodata AS

Denne personvernerklæringa fortel korleis personopplysningar blir samla inn og brukt av Nynodata AS.

 

Dagleg leiar i Nynodata AS er ansvarleg for korrekt behandling av persondata. Det er viktig for oss at du som kunde skal vere sikker på at oppbevaring av dine data skjer på ein sikker måte.

Kvifor lagrar vi opplysningar om deg?

Nynodata nyttar informasjon du gir oss til å gjennomføre pliktene våre til deg som kunde.

Dersom du har gitt samtykke til det, blir også opplysningane nytta til å gi deg informasjon og tilbod via e-post. Du kan når som helst takke nei til å ta imot slik informasjon frå oss og melde deg av utsendingslista.

Kva slags opplysningar lagrar vi om deg?

Når du handlar på hos Nynodata, lagrar vi namn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, produktopplysningar, betalingsinformasjon og lisensinformasjon. Vi lagrar ikkje sensitiv informasjon. Kortopplysningar har vi ikkje tilgang til. Desse blir behandla hos vår leverandør av nettbutikk og følgjer internasjonale standardar for kryptering, oppbevaring og sletting. Les meir her.

Innhenting av personopplysningar

Vi lagrar dei personopplysningane du gir oss i samband med anten a) kjøp av programvare eller b) installasjon eller bruk av programvare.

Informasjonskapslar

Vi bruker ikkje informasjonskapslar.

Sosiale medium

Bruk av våre sider på sosiale medium er underlagt personvernet på det aktuelle mediet. Vi registrerer ikkje informasjon om personar som bruker våre sosiale medium.

Informasjonsskriv

Vi sender av og til ut informasjonsskriv til alle som har aktivt godkjent at dei ønskjer dette. Ein kan når som helst melde seg av denne tenesta og bli sletta frå distribusjonslista gjennom å trykke på lenke i tilsendt informasjon.

Sletting og opplysningsrett

Personopplysningar blir tekne vare på så lenge behovet er til stades, eller i vel fem år for rekneskapsdata. Du har rett til å be om innsyn i kva opplysningar vi har registrert om deg og grunngiving for korleis vi bruker dei. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du meiner informasjonen om deg blir brukt på feil måte.

Informasjonstryggleik

Dine persondata er verna gjennom tilgangskontroll på våre eigne serverar.

Revisjon av personvernerklæringa

Dersom behovet for personinformasjon eller reglar for oppbevaring endrar seg, blir denne personvernerklæringa oppdatert.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål om vårt personvern kan du sende skriftleg til personvern@nynodata.no eller kontakte dagleg leiar på telefon +47 - 35 95 01 50.

 

 

Oppdatert versjon per 10.06.2018