Personvern


Nynodata legg til grunn det europeiske regelverket for personvern, GDPR. Vi registrerer eit minimum av personinformasjon og alt er relatert til å kunne følge opp internt våre kundar og kontaktar. Personinformasjon blir ikkje utlevert til tredjepart.


Last ned Nynodatas personvernerklæring.