Ordrik 2 blir selt som fire ulike ordbøker og må installerast lokalt på maskina. Merk at alle ordbøkene er med i pakken som blir lasta ned. Har du kjøpt fleire ordbøker, er det altså nok med ei nedlasting. Du må likevel ha gyldig lisens for å kunne bruke ei ordbok. Har du ikkje lisens, kan du kjøpe det på nettbutikken eller kontakte salg@nynodata.no.

Ordrik 2 kan brukast på ulike operativsystem. Pass på at du lastar ned fil for ditt system. Klikk på ikonet for å starte nedlastinga.

Operativsystem

67.2 MB Ordrik 2.4.0 for Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
69.6 MBOrdrik 2.4.0 for Mac OS 10.13.6 og 10.14.6
(Gjeld ikkje for 10.15, Catalina)
.
70 MBOrdrik 2.4.1 for Mac OS 10.15
Catalina
.
72.1 MB Ordrik 2.4.0 for Linux 32 bit. Testa på Ubuntu 18.04.
70.3 MB Ordrik 2.4.0 for Linux 64 bit. Testa på Ubuntu 18.04.

Bruksrettleiing

Nynorsk Bokmål
494.2 KB 494.2 KB