Her kan du laste ned Nyno. For å kunne installere og bruke programmet, treng du lisens som du får kjøpt hos Nynodata.
Før du legg inn lisens, fungerer programmet som demo med ein standardtekst. Du får sjå korleis programmet fungerer, og du får oversikt over grammatikk, stilmalar og valfrie nynorskformer. Men i demomodus kan du ikkje bruke programmet på eigne tekstar.

Dersom du treng meir informasjon, ta kontakt med Nynodata.

Nyno profesjonell

6.7 MB Nyno 3.4.13 for Windows 7, Windows 8 og Windows 10.
279 KBInstallasjonsrettleiing Nyno profesjonell, einbrukar
562 KBInstallasjonsrettleiing Nyno profesjonell, nettverk